Pievienota viena no pēdējām sadaļām TKV2008 Draugiem!

Šodien publiskai apskatei pievienota jaunā Taktika komandas video sadaļa “Nobeigums”..

Video konkurss “Septembris 2008″

No šodienas Taktika komandas lapa jaunās krāsās!

Šodien svinīgs brīdis, jo Taktika.lv jaunumu lapa ir ieguvusi jaunu veidolu – tādu, kādu jūs to redzēsiet turpmāk!..