Pievienots nedēļas videoklips Nr. 22 – Taktika “inline koledžā”

Jaunāko Taktika nedēļas videoklipu meklē Video sadaļā.. Sīkāks apraksts un bildes par “inline koledžu” sekos tuvākajās dienās!

Kristapa Skudiķa intervija ar Chris Haffey

Tātad viss sākās ar to, ka man draugs pastāstīja, ka ir tāda lapa www.myspace.com , un ka tur var iepazīties ar visādiem profiem un arī ar citiem pasaules slaveniem cilvēkiem.

Pievienota viena no pēdējām sadaļām TKV2008 Draugiem!

Šodien publiskai apskatei pievienota jaunā Taktika komandas video sadaļa “Nobeigums”..

Video konkurss “Septembris 2008″

No šodienas Taktika komandas lapa jaunās krāsās!

Šodien svinīgs brīdis, jo Taktika.lv jaunumu lapa ir ieguvusi jaunu veidolu – tādu, kādu jūs to redzēsiet turpmāk!..